ANKAND

5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.103.1 m²,Nr.Pasurie 35/70+1-5,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 88,Vol 12,me adresë:Lagjia “Nr.3” ,Kukës.   Ankandi do të zhvillohet në...

ANKAND

5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.63.76 m²,Nr.Pasurie 35/70+1-4,Zona Kadastrale 2315 ,Faqe 87,Vol 12, me adresë:Lagjia “Nr.3” ,Kukës.                   Ankandi...

ANKAND

5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Ndërtesë me sip.108.24 m²,Nr.Pasurie 6/56, Zona Kadastrale 8513, Faqe 121,Vol. 31,me adresë:Rr."Mujo Ulqinaku",Durrës.   Ankandi do të zhvillohet...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Truall me sip.242.08 m²,Nr.Pasurie 6/286, Zona Kadastrale 8513, Vol.24,Faqe 102,me adresë:“V. Kuqi”/12, Durrës.   Ankandi do të zhvillohet...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.147.5 m²,Nr.Pasurie 8/46+1-16/1,Faqe 245,Vol.35, me adresë:Rr.H.Demiri,Sh 1, kati i 7-te, Ap.16/1,Durrës.   Ankandi do të zhvillohet...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.98.39m²,Nr.Pasurie 26/121+2-7, Zona Kadestrale 8603 ,Faqe 243,Vol.17,me adresë: “L. 28 Nëntori”, Vlorë.   Ankandi do të...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.98.39m²,Nr.Pasurie 26/121+2-7, Zona Kadestrale 8603 ,Faqe 243,Vol.17,me adresë: “L. 28 Nëntori”, Vlorë.   Ankandi do të...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Apartament me sip.59.5 m²,Nr.Pasurie 306/68+1-18, Zona Kadestrale 2291, Faqe 245,Vol. 21, me adresë:Kryemedhenj, Kavajë.   Ankandi do të...

ANKAND

5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

5.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret