ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Fabrikë me sip.1738 m2, Nr.Pasurie 8/10, Zona Kadastrale 1090, me adresë: Lagjia“5 Shkurti”,Mallakastër   Ankandi do të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.113.5 m², Nr.Pasurie 27/27+1-26, Zona Kadastrale 8541, me adresë: Lagjia 18, Shtatori ,Gjirokastrës    Ankandi do...

ANKAND

 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :   ·         Tokë Arë me sip.4500 m², Nr.Pasurie 169/1, Zona Kadestrale  3866, vol.11, faqe 99, me adresë: Yzberisht,Tiranë   Mevlerë...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament sip.77.17 m²,Nr. Pasurie 8/61+1-4, Zona Kadastrale 8370, Vol. 4, Faqe. 170, me adresë: Rr. “Thanas Ziko”...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.149 m², Nr.Pasurie 8/187+1-22, Zona Kadastrale 8533, Vol. 12, Faqe 220, me adresë : Lgj....

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Truall me sip.400 m², Nr.Pasurie 6/320, me adresë: Rr.”Don Bosko”,Tiranë  Me vlerë fillestare 174,888 Euro   ·         Truall me...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë: Tokë Arë me sip.6000 m², Nr.Pasurie 300/27, me adresë: Vaqarr,Tiranë    Ankandi do të zhvillohet në datë 12.04.2017 vlerë fillestare...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Tokë Arë me sip.2956 m²,Nr.Pasurie 126/21 ,me adresë:Berzhitë,Tiranë     Me vlerë fillestare 74.592 Euro      ·         Tokë Arë me...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

 • Lloji Pronës E Luajtshme
 • Struktura Truall
 • Qyteti Tirane
 • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret