ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.119 m2,Nr.Pasurie 496/198+1-3,vol. 29, fq.44, Zona Kadrestrale 2460,me adresë: Linzë,Dajt,Tirana   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016me...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.60 m2, Rregj.Hipotekor 161, Zona Kadestrale 3369, me adresë: Lagjia “29 Nentori”, Shijak ,Durrës   Ankandi do të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 102 m2,Zona Kadastrale 3369,me adresë: Shijak ,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në datë 05.09.2016me vlerë 26,880Euro     Secili...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 106 m2, Nr.Pasurie 8/40+1-20,vol. 35,fq.30, ZK 8512, meadresë: L. 7, Rr.”H.Demiri”, Durrës   Ankandi do të zhvillohet...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Truall me sip.300 m2 dhe Ndërtesë me sip.100 m2 ,Nr.Pasurie 421/39/1, Zona Kadastrale 1514,meadresë: Domje, Bërxull , Tiranë   Ankandi...

ANKAND

 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 102 m2, Rregj.Hipotekor Nr.57, Dt.27.04.2005,Zona Kadastrale 3369, me adresë: Shijak ,Durrës   Ankandi do të zhvillohet në...

ANKAND

 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 72 m2, Nr.Pasurie 3/573+1-24, zona kadastrale 8561, me adresë: Rr. “1 Maj”, Korcë.   Ankandi do të zhvillohet në...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   ·         Truall me sip.400 m2,Nr.Pasurie 6/320,me adresë:Rr.”Don Bosko”,Tiranë  Me vlerë 194,320 Euro   ·         Truall me sip.200 m2, Nr.Pasurie 6/194,me adresë:Rr.”Don Bosko”,Tiranë  Me vlerë...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret