ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Tokë Arë me sip. 520 m2, Nr.Pasurie 211/3, Zona Kadestrale Nr.1274, vol.1, faqe 141, me adresë:...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë :   ·         Tokë Arë me sip.4500 m2, Nr.Pasurie 169/1, Zona Kadestrale  3866, vol.11, faqe 99, me adresë: Yzberisht,Tiranë   Mevlerë...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë : Truall me sip. 2,700 m2, Nr.Pasurie 26/22, Zona Kadestrale 8564, vol.13, faqe 117, me adresë: Rruga: Korçë-Tiranë, Korçë    Ankandi...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Njësi me sip. 180 m2, Nr.Pasuria 4/63-N102, Zona Kadestrale  8514, vol.30, faqe 112, me adresë: Bulevardi...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:                                                                       Apartament me sip. 126 m2, Nr.Pasurie 496/198+1-31,Zona Kadestrale 2460  vol. 20, faqe 72, me adresë:Linëz, Komuna Dajt,Tiranë   Ankandi do të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Makineri dhe linjë prodhimi për prodhimin e kruasant edhe biskota Ankandi do të zhvillohet në datë 27.12.2016mevlerë fillestare 537,600Euro     Secili...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    ·         Truall me sip.1970 m2  edhe Ndërtesë 6 Katëshe me sip.1160 m2 (Fabrika e Kroasanit),Nr.Pasurie 8/92 ,Zonë Kadestrale...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Tokë Arë me sip. 520 m2, Nr.Pasurie 211/3, Zonë Kadestrale Nr.1274, vol.1,faqe 141,me adresë: Bregas, Korçë....

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret