ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Tokë Arë me sip. 1455 m2, Nr.pasurie 293/6, Zona Kadastrale 3852 , vol. 7,faqe 72, me...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Tokë Arë me sip. 1,455 m2, Nr.pasurie 293/3, , Zona Kadastrale 3852,Vol.8, faqe 193, me adresë:...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Apartamente me sip.239.1 m2, Nr.Pasurie 4/361+1-5, Vol. 35, fq. 32, me adresë: Rr. ”Kico Greco”, Korçë   Me vlerë...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament sip.77.17 m2,Nr. Pasurie 8/61+1-4, Zona Kadastrale nr. 8370, vol. 4, fq. 170, me adresë: Rr. “Thanas...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.9818 m2 edhe Ndërtesë 5064 m2,Nr.Pasurie 18/117, Zona Kadestrale 3553 ,Vol.7,Faqe 171, me adresë:...

ANKAND

 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Tokë Arë me sip. 1455 m2, Nr.pasurie 293/6, Zona Kadastrale 3852 , vol. 7,faqe 72, me...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Tokë Arë me sip. 1,455 m2, Nr.pasurie 293/3, , Zona Kadastrale 3852,Vol.8, faqe 193, me adresë:...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   ·         Apartamente me sip.239.1 m2, Nr.Pasurie 4/361+1-5, Vol. 35, fq. 32, me adresë: Rr. ”Kico Greco”, Korçë   Me vlerë...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret