ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:   ·         Truall me sip.400 m2,Nr.Pasurie 6/320,me adresë:Rr.”Don Bosko”,Tiranë  Me vlerë 194,320 Euro   ·         Truall me sip.200 m2, Nr.Pasurie 6/194,me adresë:Rr.”Don Bosko”,Tiranë  Me vlerë...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:      Tokë Arë me sip.6000 m2, Nr.Pasurie 300/27,me adresë: Vaqarr,Tiranë  Ankandi do të zhvillohet në datë 29.08.2016 me vlerë 616,000  Euro     Secili ofertues...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  ·         Tokë Arë me sip.2956 m2, Nr.Pasurie 126/21 ,me adresë:Berzhitë,Tiranë     Me vlerë 82,880 Euro    ·         Tokë Arë me sip.10600...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    ·         Truall me sip.1970 m2  edhe Ndërtesë 6 Katëshe me sip.1160 m2 (Fabrika e Kroasanit),Nr.Pasurie 8/92 ,Zonë Kadestrale...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Makineri dhe linjë prodhimi për prodhimin e kruasant edhe biskota   Ankandi do të zhvillohet në datë 11.08.2016me vlerë 537,600Euro     Secili...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    ·         Tokë Arë me sip. 4,000 m2,Nr.Pasurie 68/8 volumi 2, faqe 99, Zona kadastrale 3184 ,me adresë:Rinia,Durrës   Me vlerë...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip.58.92 m2 ,Nr.Pasurie 4/69+1-9, Zona Kadastrale 8513,Vol.9,Faqe 181, me adresë : Rr.”Koco Kazanxhi”, Durrës   Ankandi do të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:    Apartament me sip. 64.1 m2, Nr.Pasurie 46/205+1-55, vol. 43, fq. 103, Zona Kadastrale 8518, me adresë : L....

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto...

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

ANKAND

  • Lloji Pronës E Luajtshme
  • Struktura Truall
  • Qyteti Tirane
  • Monedha LEK (ALL)

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret