ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.950 m² edhe Ndërtesë 150 m², Nr.Pasurie 6/65, Zona Kadastrale 8516, Vol.6, Faqe142, me adresë:...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.1250 m² dhe Ndërtesëme sip.500 m², Nr. Pasurie 811/1, Zona Kadastrale 3385, Vol. 1, Faqe...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.151 m², Nr.Pasurie8/108+1-1, Zona Kadastrale 8534, Vol.11, Faqe 190, me adresë: Lagjia 16 Prill, Fier   Ankandi do...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.94.01 m², Nr. Pasurie 1/393+2-13,Vol.34, Faqe189, me adresë: Blloku i Ri i Sportit,Korcë   Ankandi do...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.113.5 m², Nr.Pasurie 27/27+1-26, Zona Kadastrale 8541, me adresë: Lagjia 18, Shtatori ,Gjirokastrës    Ankandi do...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament sip.119 m², Nr.Pasurie 1/221+3-97, Zona Kadastrale 8210, Vol.9, Faqe 244, me adresë : Rr. “Durrësit”, Laprakë,...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Apartament me sip.72.68 m², Nr.Pasurie 1/1054+1-88,Zona Kadastrale 8513, Vol.44, Faqe 37, me adresë : Rr. “Bashkimi/6”, shk.1,...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:   Truall me sip.860 m²  edhe Ndërtesë 415 m², Nr.Pasurie 5/2134, Zona Kadastrale 8515, Vol.24, Faqe 222,me adresë...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

ANKAND

Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të...

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret