Shpallet ankandi per shitjen e pasurive se paluajtshme me te dhena si me poshte:

 

“Are e shnderruar ne Truall plus ndertese” me numer pasure “223/4” e ndodhur ne Zonen Kadastrale 2236, Volumi 5, Faqe 113 me siperfaqe totale 2825 m2, nga e cila ndertese me siperfaqe 336 m2 ndodhur ne Kosmace, Shkoder.

 

Cmimi me te cilin fillon ankandi, faza e trete eshte 85,680 Euro.

 

“Are” me numer pasure “224/7” e ndodhur ne Zonen Kadastrale 2236, Volumi 5, Faqe 120 me siperfaqe totale 3325 m2, ndodhur ne Kosmace, Shkoder.

 

Cmimi me te cilin fillon ankandi, faza e trete eshte 10,080 Euro.

 

Ankandi do te zhvillohet ne daten 22.12.2017 ne ambjentet e shoqerise “Sherbimi Permbarimore AB” Sh.p.k.

 Per sqarime te metejshme, Jeni te lutur te paraqiteni ne ambjentet e shoqerise “Sherbimi Permbarimore AB” Sh.p.k, te kontaktoni ne numrin e telefonit 0698361007 ose nepermjet emailit Kjo adresë emaili po mbrohet nga spambotet. Të duhet aktivizimi i JavaScript për me e pa. .

 


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip. 98,7 m²,Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160,me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap. 47, Linzë ,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 25.09.2017me vlerë 43,440 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  ZIG” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

Apartament me sip. 98,7 m²,Nr. Pasurie 496/246+2-47,Zona Kadestrale 2460,Vol. 15, Faqe 160,me adresë:Rr."Ali Deliu"Sh.2, Kati 2, Ap. 47, Linzë ,Tiranë.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 25.09.2017me vlerë 43,440 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  ZIG” Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret