Njesi siperfaqe 30 m2, Vlore, L. 10 Korriku, numer pasurie nr. 17/97-N10, Vol. 35, Fq. 191.


Njesi siperfaqe 39 m2, Vlore, L. 10 Korriku, numer pasurie nr. 17/97-N9, Vol. 35, Fq. 190.


Njesi siperfaqe 28 m2, Vlore, L. 10 Korriku, numer pasurie nr. 17/97-N8, Vol. 35, Fq. 189.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret