Lloji i Prones : "ARE" me siperfaqe 1025 mVendodhje Goranxi Gjirokaster.

Zk.1803, Nr.Pasurie 1/91, Vol.1, Fq.91


Lloji i Prones : "ARE" me siperfaqe 3493 m, Vendodhja Goranxi Gjirokaster

ZK.1803, Nr.Pasurie 2618, Vol.7, Faqe 112.


Lloji i Prones : "ARE" me siperfaqe 2520 m2, Vendodhja Lugar, Gjirokaster.

Zk.2512, Nr.Pasurie 72/44, Vol.3, Fq.134

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret