1.Tre rezervuare Karburanti (10,000 L, 10,000 L, 5000 L)

2.Distributor Karburanti

3.Distributor Gazi

4.Depozite Gazi (5000 L)

5.Pome Zhytese Centrifugfale

6.Motogjenaretor 20KW

7.Pompe Uji

8.Tabele Reklame

9.Tende Karburanti

10.Infrastruktute teknologjike ne funksion te distributorit te karbutrantit

Çmimi me te cilin fillon ankandi i II-te    ALL 2,422,560

Ankandi zhvillohet ne daten 28 Maj 2021 ora 16.00 prane Zyres se Permbarimit Privat EPSA.


 

  1. Truall me siperfaqe 1088 m2, Ndertese me siperfaqe 27 m2 , Kavaje. (Distributor Karburanti)

            Pasuria nr.20/29, ZK 1072, Vol.11, Fq.222 (Pronesi te Skender Istrefi)

           Çmimi me te cilin fillon ankandi eshte  ALL 5,087,376

           Ankandi zhvillohet ne daten 28 Maj 2021 ora 16.00 prane Zyres se Permbarimit Privat EPSA.


Shitet ne Ankand :

Apartament me Siperfaqe 82,5 m2, ZK8513, Nr.2/100 +2-8, Vol.21, Fq.29

Adresa Rruga “K.Kazanxhi” P.932, Shk.2, Ap.8 Durres.

Cmimi me te cilin fillon Ankandi i dyte eshte 3,080,000 ALL

Ankandi zhvillohet ne daten 19.05.2021 ora 16.00 prane Zyres Permbarimore EPSA

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret