Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

  • Apartament me sip.87.03 m²,Nr.Pasurie 60/112+1-25, Vol.40,Faqe 125 ,me adresë:Plazhi 13, Durrës.

 

Me vlerë fillestare 26,752 Euro.

 

  • Apartament me sip.69.65 m²,Nr.Pasurie 60/112-N8,Vol.40,Faqe 98,me adresë:Plazhi 13, Durrës.

 

Me vlerë fillestare 31,168 Euro.

 

  • Apartament me sip.76 m²,Nr.Pasurie 60/112-N10,Vol.40,Faqe 100, me adresë:Plazhi 13, Durrës.

 

Me vlerë fillestare 36,480 Euro.

 

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 20.07.2017

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Apartament me sip.71.5 m²,Nr.Pasurie 3/151+1-6, Zone Kadestrale 8160, Vol. 2,Faqe 171,me adresë:Rr. “Mihal Grameno”, P. 60,sh. 1, k. 2, Ap.6, Tiranë.

               

Ankandi do të zhvillohet në datë 17.07.2017me vlerë fillestare                     4,606,157 Lekë.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  Kreon” Sh.P.K.


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

·         Apartament me sip.59.3 m², Nr.Pasurie 39/184+1-1, Zona Kadastrale 8518,Vol. 39,Faqe 113, me adresë : Ap.Nr. 1, Kati 1, Sh.1,Plazh 13, Durrës.

 

Me vlerë fillestare 26,880 Euro.

 

·         Ambient tregtar me sip.47,5 m², Nr.Pasurie 39/184-N2 ,Zona Kadastrale 8518, Vol. 39,Faqe 111, me adresë:Plazh 13,Durrës.

 

Me vlerë fillestare 60,800 Euro.

 

·         Ambient tregtar me sip. 52,3 m², Nr.Pasurie 39/184-N1, Zona Kadastrale 8518, Vol. 39 ,me adresë:Plazh 13,Durrës.

 

Me vlerë fillestare 67,200 Euro.

 

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 17.07.2017

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group” Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret