1. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Lokal me sip.107.38 m², Nr.Pasurie 59/92, Zona Kadastrale 8518,me adresë: Nr.4 “”Plazh 13”, Durrës.

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 17.01.2018 mevlerë fillestare 91,300 Euro

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group”  Sh.P.K.  


  1. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

·          Apartament me sip.87.03 m², Nr.Pasurie 60/112+1-25, Vol. 40, Faqe 125,me adresë: Plazhi 13, Durrës.

 

Mevlerë fillestare 24,076 Euro.

 

·          Apartament me sip.69.65 m², Nr.Pasurie 60/112-N8, Vol.40, Faqe 98, me adresë: Plazhi 13, Durrës.

 

Mevlerë fillestare 28,051 Euro.

 

·          Apartament me sip.76.00 m², Nr.Pasurie 60/112-N10, Vol.40, Faqe 100,me adresë: Plazhi 13, Durrës.

 

Mevlerë fillestare 32,832 Euro.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  TDR Group”  Sh.P.K.  


  1. Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me të dhëna si më poshtë:

 

Truall me sip.500 m² dhe Ndërtimi me sip.176,6 m²,Nr.Pasurie 112/45,Zona Kadastrale 3641,Vol.16,Faqe 4,me adresë:Fshati Tresh,Lezhë. 

 

Ankandi do të zhvillohet në datë 16.01.2018 mevlerë fillestare 5,882,058 Lekë.

 

 

Secili pjesëmarrës duhet të paraqesë kërkesë me shkrim për pjesëmarrje në ankand dhe të depozitojë 10% të vlerës fillestare të pronës së shpallur, në llogarinë bankare të Shoqërisë Përmbarimore Gjyqësore  “BSA” Sh.P.K.

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret