Ndertese me sip totale 1250 m2 dhe ndertese me sip. 500 m2 e ndodhur në Zonën

Kadastrale Nr.3385, Pasuria me Nr. 811/1, vol. 1, Fq. 7, me adresë në: Shkallnur Durrës.

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 15.01.2014me vlere  960,000 Euro

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  LDC”


Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna: 


 
Apartament 75 m2 me nr Pasurie 3/92+1-1 ,volume 1,Faqe 226,me adrese Rr.”Frosina Plaku”,P 138.Shk 1,K 1,Ap 1,Tirane


 
Ankandi do te zhvillohet ne date 19.01.2014 me vlere ne kete ankand 43,200 Euro


 
Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “TDR”

 

 

Nr.Kontakti: +355 68 90 88 579


 Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  


 
Apartament, me sipërfaqe 134.87 m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 8512, Pasuria me Nr. 5/168+1-23, vol. 16, Fq. 54, me adresë në: Rruga “Aleksandër Goga/18, Shk.1, K.8, Ap.23, Durrës.
 
 
Ankandi do te zhvillohet ne date 13.01.2014  me vlere  36,400 Euro


 
Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG”

 

 

Nr.Kontakti: +355 68 90 88 579

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret