·         Apartament me sip. 144.2 m2,në regjistrin hipotekor nr. 454, datë 25.10.2005, zona kadastrale nr. 3126, në adresë: Shëngjin, Lezhë.

 

Me vlere  75,200 Euro

 

 

·         Truall me sip.408 m2 dhe sip.Ndërtesë 102 m2 ,Pasuria me nr. 7/124 e llojit zona kadastrale 8632, vol.7, fq.217, në adresën: Lgj. “Besëlidhja”, Lezhë.

 

Me vlere  1,040,000 Euro

 

 

·         Pyll me sip.20,000 m2,Nr.Pasurie 271/1 ,vol 13,faqe 55, zona kadastrale nr. 1987, në adresë:Ishull  Shëngjin, Lezhë.

 

Me vlere  480,000 Euro

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 12.03.2013

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  TDR”


·         Apartament me nr. 6/182+5-24,ZK 8190, vol. 12, faqe 166, me sip.78.32 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 24, ne katin e 6, shk 5, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane,

 

Me vlere32,032 Euro.

 

·         Apartament me nr. 6/182+5-33, ZK 8190, vol. 12, faqe 206, me sip.96.91 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 33, ne katin e 8, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane

 

Me vlere39,592  Euro.

 

·         Apartament me nr. 6/182+5-13, ZK 8190, vol. 12, faqe 109, me sip.85.03 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 13, ne katin e 4, shk 5, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane.

 

Me vlere34,776 Euro.

 

 

·         Apartament me nr. 6/182+6-7, ZK 8190, vol. 12, faqe 65, me sip.86.52 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 7, ne katin e 2, shk 6, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane.

 

Me vlere35,392 Euro.

 

·         Apartament me nr. 6/182+6-16, ZK 8190, vol. 12, faqe 137, me sip.88.22 m2, me vendndodhje apartamenti me nr 16, ne katin e 5, shk 6, te godines 9 kate, rruga Todi Shkurti, Tirane, e regjistruar ne ZVRPP Tirane.

 

Me vlere36,064 Euro.

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 07.03.2014 

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  ZIG”


Apartament me sip.161 m², me Nr.Pasurie 6/247 ,Zone kadrestale me Nr. 8350,ne Blv.”Zogu I Pare” Kati 10 ne Tirane

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 07.03.2013 me vlere  93,600 Euro

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  TDR”

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret