·         Truall +Ndertese me Nr. Pasurie 24/1, vol 8, faqe 26, ZK 2574, me sip.12828 m² truall dhe 2848 m² ndertese, me vendndodhje Xhafzotaj, Durres.

 

 Me vlere  843,200 Euro

 

 

·         Are me Nr.Pasurie 16/43 vol 9, faqe 163, ZK 2574, me sip. 2100 m², me vendndodhje Xhafzotaj, Durres.

 

 Me vlere  100,800 Euro

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 27.03.2014 

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “ZIG”


·         Apartament me sip 65,9 m2,ZK 8330, e ndodhur ne Rr.Reshat Petrela,Ap 19,seksioni 1,Kati 5. Tirane

 

 

Me vlere = 52,720  Euro

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 25.03.2014 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “Executores Litium ”


·         Truall me sip 756 m2 dhe ndertese me sip.144 m2 me Nr.Pasurie nr.2/164  ,ZK 8621, e ndodhur ne Lagja nr 2 ,Kruje

 

Me vlere = 34,560  Euro

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 25.03.2014 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “Executores Litium ”

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret