Apartament me sip.104 m²,me nr. 6/146+2-31, zona kadastrale 8220, në adresën: AP. NR.31, në katin 8, i përbërë nga dy dhoma, një guzhinë, në Rr. “Irfan Tomini”.Tirane

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 04.03.2013 me vlere  72,400 Euro

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  ARB”


Apartament me sip. 86.03  me Nr.Pasurie : 8/417+1-10 ,Zona Kadastrale: 8582, Adresa: Lagja 4, Pallati 5 katesh, Shk.1, K.4, Ap.10, Pogradec

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 18.02.2013

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “KREON”


·         Magazine me sip.201.9 m2, ne Sarande                                 

 

Me  vlere 40.000 Euro

 

·         Garazh me sip. 400 m2, ne Sarande.              

 

Me  vlere 48.000 Euro

 

·         Apartament me sip.88 m2, ne Sarande

 

Me  vlere 31.600 Euro

    

·         Njesi me sip.76.2 m2, ne Sarande.  

 

Me  vlere 30.400 Euro

 

Ankandi per te gjitha pasurit e mesiperme do te zhvillohet ne date 17.02.2013

 

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “BSA”

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret