Pemtore sip. 1000 m2 me Nr.Pasurie 4/48,voL 8, faqe 105, Zona Kadastrale nr.3051, me vendodhje ne Priske e Madhe ,Komuna Dajt,Tirane

Ankandi do te zhvillohet ne date 24.01.2014  me vlere  16.800Euro.

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  LDC”


Truall me sip.246 m2 dhe  Ndertese 2-kateshe 200 m2  ,Zona Kadastrale nr.3852, me vol. 12, me faqe 156

Ankandi do te zhvillohet ne date 24.01.2014  me vlere  156.800Euro.

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  LDC”


  • Apartament me sip. 151 m²,Zona Kadastrale: 8512, Numri i Pasurise: 26/160+1-32, Volumi 37, Faqe 86.Lagja 1, Rruga Taulantia, Sh. 1, Kt. 9, Ap. 22, Durrës.

Me  vlere 120,800  Euro

 

·         Apartament me sip. 151 m². Zona Kadastrale: 8512, Numri i Pasurise: 26/160+1-21, Volumi 37, Faqe 85, Lagja 1, Rruga Taulantia, Sh. 1, Kt. 9, Ap. 21, Durrës.

Me  vlere 120,800 Euro

 

·         Godinë banimi dhe shërbimi 4 kat me sip. totale 686 m2, nga kjo 686 m2 truall dhe 455 m2 ndërtesë (sip. kt. përdhe 455 m2,  sip. kt. parë 273 m2, sip. kt. dytë 329 m2 dhe sip. kt. tretë 329 m2).Zona Kadastrale: 8513, Numri i Pasurise: 9/446, Volumi 52, Faqe 55.Lagja 17, Unaza e Re, Durrës.

Me  vlere 1,287,720 Euro

 

 

Ankandi per te gjitha pasurit e mesiperme do te zhvillohet ne date 23.01.2014

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “TDR”

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret