Truall me sip. 500 m2 dhe  Ndertese 125 m2 me Nr.Pasurie 4/225,voL 24,faqe 135, Zona Kadastrale nr.8592, me vendodhje Lagjia “Guerile”,Shkoder

Ankandi do te zhvillohet ne date 22.01.2014  me vlere  39.680Euro.

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  LDC”


·         Apartament 38,61 m2 me nr Pasurie 9/217+3-29 ,volume 6,Faqe100,me adrese Rr.”Qemal Stafa”Tirane

 Me vlere 28,000 Euro

 

·         Pemtore sip. 10,000 m2 me Nr.Pasurie 298/6,voL 8, faqe 158, Zona Kadastrale nr.3051, me vendodhje ne Priske e Madhe ,Komuna Dajt,Tirane

 Me vlere 25,411 Euro

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 21.01.2014

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “TDR”


Ndertese me sip totale 1250 m2 dhe ndertese me sip. 500 m2 e ndodhur në Zonën

Kadastrale Nr.3385, Pasuria me Nr. 811/1, vol. 1, Fq. 7, me adresë në: Shkallnur Durrës.

 

 

Ankandi do te zhvillohet ne date 15.01.2014me vlere  960,000 Euro

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  LDC”

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret