1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  

 

Apartament, me sipërfaqe 59 m2 e ndodhur në Zonën Kadastrale Nr. 8220, Pasuria me Nr. 7/182+4-42, vol. 4, Fq. 234, me adresë në: Rruga “Kongresi I Lushnjes”,Tirane

Ankandi do te zhvillohet ne date 05.12.2013  me vlere  26,432 Euro

 

Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  KREON

 

Nr.Kontakti : +355 68 90 88 579


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  
 
 
·         Are me Nr.Pasurie, 18/13 me sip.6561 m2,me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres.
 
Me vlere  131,200 Euro


 
·         Are me Nr.Pasurie, 95/105 me sip .630 m2,me vendndodhje fshati Sallmone, Durres.
 
Me vlere  10,080 Euro


 
 ·         Are me Nr.Pasurie, 95/107 me sip 832 m2 me vendndodhje fshati Sallmone, Durres.
 
Me vlere  12,800 Euro
 
 

·         Are me Nr.Pasurie, 95/109  me sip  805 m2  me vendndodhje fshati Sallmone, Durres.
 
Me vlere   12,800 Euro

 
 
·         Trual + Ndertese  me Nr.Pasurie, 76/18 ,me sip  200 + 245 m2  me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres.
 
Me vlere    224,000  Euro


 
·         Trual + Ndertese  me Nr.Pasurie, 76/18 ,me sip  200 + 245 m2  me vendndodhje fshati Xhafzotaj, Durres.
 
Me vlere    224,000  Euro
 
 
Ankandi do te zhvillohet ne date 17.12.2013  
 
Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  ZIG

 

 

Nr.Kontakti : +355 68 90 88 579


1.       Shpallet ankandi për shitjen e pasurisë së paluajtshme me këto të dhëna:  


 

·         Truall + Ndertese me Sip. 500 m2  me Nr.Pasurie 4/225   me vendndodhje Shkoder


 
Ankandi do te zhvillohet ne date 17.12.2013  me vlere  50.000 Euro.
 
 
Secili ofertues duhet të paraqesë kërkesë për pjesëmarrje në ankand, të depozitojë si garanci në llogarinë e Shoqeris Përmbarimore Gjyqësore  “LDC”

 

 

Nr.Kontakti : +355 68 90 88 579

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret