Truall+Ndërtesë, me nr. pasurie 162/8 me sipërfaqe trualli 200 m2 nga e cila ndërtesë me sipërfaqe 77 m2, ndodhet në Fshatin Mjede ,Shkodër.

Cmimi: EUR 15,480.65


Prona “Arë”, me sip.9300 m2, ndodhet në Babrru ,Tiranë. Prona ndodhet në veri-lindje të qytetit të Tiranës, rreth 5.5 km nga qendra E Tiranës, duke ndjekur rrugën e Paskuqanit. Prona, ndodhet në pjkesën perëndimore të rrugës nacionale, shume pranë urës së Paskuqanit rreth 1000m. Prona ndodhet në një zonë që mund të adoptohet për përdorime të ndryshme ku përveç karakteri rezidencial mund të jetë e përshtatshme edhe për shërbime të tjera.

Cmimi:Eur  41,600.00


Bar Restorant, me sip.60 m2, ndodhur në Myshqeta, Komuna Krrabë, Tiranë.

Cmimi:LEK 1,800,000

SHOQATA SHQIPTARE E BANKAVE

AAB

ANëTARëT E SHOQATëS

Antaret